Het Zonnepanelen Zekerplan

Uw Zon investering Zeker!

Zonnepanelen zekerplan verzekering afsluiten
 1. Gegevens verzekeringnemer
 2. Naam verzekeringnemer*
  Vul de naam of bedrijfsnaam in.
 3. Ondernemer of particulier
  Ongeldige invoer
 4. Indien ondernemer, aard bedrijfsactiviteit
  Ongeldige invoer
 5. Naam tekenbevoegde (indien ondernemer)
  Ongeldige invoer
 6. Adres*
  U dient het adres in te voeren.
 7. Postcode*
  Vul de postcode in.
 8. Woonplaats*
  Voer de woonplaats in.
 9. IBAN rekeningnummer*
  Voer uw IBAN nummer in.
 10. Telefoonnummer*
  Voer uw telefoonnummer in.
 11. E-mail adres*
  Graag een geldig e-mail adres opgeven.
 12. Gegevens installatie
 13. Adres installatie (indien afwijkend)
  Ongeldige invoer
 14. Geïnstalleerd door*
  Voer de installateur in.
 15. Opleverings datum*

  Ongeldige invoer
 16. Nieuwwaarde (incl. transport & installatie)*
  Ongeldige invoer
 17. Nieuwwaarde (incl. transport & installatie)
  Geef aan of de nieuwwaarde incl. of excl. BTW is.
 18. Merk zonnepanelen*
  Voer het merk in.
 19. Aantal zonnepanelen*
  Geef het aantal op.
 20. Wattpiekvermogen per zonnepaneel*
   WpVoor het wattpiekvermogen in.
 21. Kilowattpiekvermogen totale installatie*
   kWpVoer de totale kWp van de installatie in.
  (aantal) x (wattpiekvermogen) /1000 = kWp
 22. Merk omvormers*
  Voer het merk in.
 23. Aantal omvormers*
  Voer het aantal in.
 24. Productieverlies meeverzekerd?
  Ongeldige invoer
 25. Plaatsing
  Ongeldige invoer
 26. Gebouw waarop de panelen geplaatst zijn,
  doet dienst als*
  Voer deze informatie in.
 27. Gegevens premie & betaling
 28. Jaarpremie excl. assurantiebelasting en poliskosten
  Ongeldige invoer
 29. Premie betaling per


  Ongeldige invoer
 30. Betaalwijze

  Ongeldige invoer
  **Ik machtig Stopel Bedrijfsverzekeringen de verschuldigde bedragen voor aangegeven verzekering automatisch af te schrijven van vermeld IBAN rekeningnummer.
 31. Digitale aanlevering*
  U dient akkoord te gaan met digitale aanlevering.
  Ik geef Stopel Bedrijfsverzekeringen toestemming om en ga akkoord met het uitsluitend digitaal aanleveren van de polissen via e-mail, inclusief de daarmee verband houdende voorwaarden.
 32. Digitale ondertekening
 33. Naam*
  U moet de naam invoeren.
 34. Ingevuld te*
  Geef de plaatsnaam op.
 35. *In geval van grondplaatsing moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • Een minstens 2 meter hoog hekwerk om de installatie, diefstalbeveiliging of bevestinging van de panelen door middel van antidiefstalbouten en-moeren of verlijming op de frames met een daartoe geëigend hechtmiddel.
  • De omvormer(s) bevinden zich in een afgesloten gebouw of in een omkasting die in de grond verankerd is.
  • Begroeiing onder en rondom de installatie wordt regelmatig gemaaid (maximaal 25 centimeter hoogte).
 36. VOORWAARDEN VERZEKERINGSAANVRAAG ZONDER HANDTEKENING

  Deze verzekering komt tot stand zonder dat er sprake is van een door de verzekeringsnemer ondertekend aanvraagformulier en is alleen geldig als alle verzekerden aan alle navolgende voorwaarden voldoen:
  • in de laatste 8 jaar zijn verzekerden niet strafrechtelijk veroordeeld voor een gewelds- of vermogensdelict;
  • aan verzekerden zijn geen verzekeringen opgezegd op geweigerd door verzekeraar gedurende de laatste 8 jaar;
  • verzekerden hebben niets verzwegen of onjuist voorgesteld, wat voor de verzekeraar in het kader van deze verzekering van belang zou kunnen zijn.

  Als een of meer verzekerden niet aan al deze voorwaarden voldoet, dient de verzekeringnemer dit onmiddellijk na ontvangst van de polis te melden aan de verzekeraar. De verzekeraar kan dan een beroep doen op artikel 7 : 928 BW of andere voorwaarden voorstellen op grond waarvan de verzekering alsnog tot stand kan komen.

  Artikel 7 : 928 BW bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig kan zijn als bij het aanvragen van die verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

  De premie voor deze verzekering is vastgesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Als deze gegevens niet juist blijken te zijn, hebben wij het recht de premie per ingangsdatum aan te passen aan deze andere gegevens.

  Indien er sprake is van automatische incasso verleent verzekeringsnemer hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stopel Bedrijfsverzekeringen om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven voor de verschuldige premie.