Het Zonnepanelen Zekerplan

Uw Zon investering Zeker!

Wat is Zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt en energie uitstraalt ontstaan door kernfusie. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. 

Nederland mag dan soms geen zonovergoten land zijn, maar zonne-energie is zeker rendabel. Het verschil in kracht en duur van straling vergeleken met noord Afrika is maar een factor 2 en ook met een dik wolkendek doen de zonnepanelen hun werk.  Eigenlijk zou “daglicht-panelen” een betere naam zijn.

Een zonnepaneel, ook wel PhotoVoltaïsch- of PV-paneel genoemd, bestaat uit zo’n 40-80 zonnecellen. Een zonnecel is een kleine centrale die het opgevangen zonlicht omzet in elektrische energie. Deze elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijkstroom in wisselstroom en kan met een normale stekker aangesloten worden aan een wandcontactdoos en zo zijn energie doorgeven aan het netwerk. Deze stroom kan direct gebruikt worden en wat over blijft wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Waarom Zonne-energie?

Zonne-energie is nu de meest veelbelovende duurzame energie bron. Dankzij technologische vooruitgangen in de achterliggende techniek & productie van panelen zijn de investeringskosten laag en het rendement hoog. De terugverdientijd voor PV-panelen lag anno 2013 op ongeveer 7 jaar bij een gelijkblijvende elektriciteitsprijs. De lijst met redenen om voor zonnepanelen te kiezen (of in ieder geval sterk te overwegen) is daarom bijna eindeloos. Denk o.a. aan:

• Stijgende energieprijzen

• Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

• Energieverbruik terugdringen en zelf stroom produceren

• Klimaatverandering en CO2 reductie

• Waardestijging eigen woning

• Investering met hoog rendement

• Minimaal onderhoud

• Geluidloos

• Geurloos

• Lange levensduur

• Installatie zonder blijvende schade mogelijk

• Eventueel demontabel bij verhuizing

• Bijdragen aan een duurzame toekomst

Het is dus niet vreemd dat het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie toe neemt. Meer en meer streven particulieren, ondernemers en overheden ernaar om gebouwen neer te zetten die deels in hun eigen energie voorzien. De installaties die dit mogelijk maken vragen echter wel om specifieke verzekeringen ter afdekking van materiële en immateriële risico's.

De opstalverzekeringen van gebouweigenaren zijn in vele gevallen hiervoor niet toereikend of van toepassing.